องค์กรจำนวนมาก ขาดผู้ที่มีทักษะด้าน ความปลอดภัยของไอที

ufaข่าวเทคโนโลยีข่าวไอทีรอบโลก

หลายคนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ ผลสำรวจ ที่พบว่าในหลาย ๆ องค์กร ยังคงขาดแคลน พนักงานที่มีทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เป็นจำนวนมาก

————————–ล่าสุดมีรายงานจากทางด้านของ “บริษัท เทรนด์ไมโคร” บริษัทฯที่เป็น ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการสำรวจว่า ยังคงมีหลายๆ องค์กรที่อยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรผู้มีความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กันเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเหล่านั้นจะต้องเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกนั่นเอง อย่างเช่น เทคโนโลยีออโตเมชั่น การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้บุคลากรให้เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการเอาต์ซอร์สในด้านของการตรวจจับ และป้องกันอันตรายด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตามที่เผชิญกับปัญหาลักษณะดังกล่าว ในทางเดียวกัน อย่างเช่น ปัญหาด้านการขาดแคลนทีมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไอที ปัญหาภาระงานที่ล้นเกินกว่าบุคลากรจะรับไหวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาที่มาจากการแจ้งเตือนทางด้านความปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของงาน รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข และยังมีแนวทางที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงตามมาจำนวนมาก ufa

————————–ผลการสำรวจในครั้งนี้พบว่า สำหรับการสำรวจผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับสายงานด้านไอทีจำนวนกว่า 1,125 คนทั่วโลก พบว่าร้อยละ 69 ขององค์กรทั้งหมด เลือกที่จะใช้เทคโนโลยี AI ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แบบอัตโนมัติ ufa โดยใช้ AI เพื่อลดผลกระทบภาวะขาดแรงงานนั่นเอง และยังพบด้วยว่าองค์กรกว่าร้อยละ 64 มีจำนวนการเกิดอันตรายทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และนอกจากนี้ ยังพบว่าร้อยละ 63 มีการวางแผนที่จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ด้านความปลอดภัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี AI จะสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่จะจัดอบรมความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางไไอที ก็ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ดี ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *