DTAC ร่วมกับ TOT และ CAT เดินหน้าทดสอบ 5G แล้ว

ufabetข่าวเทคโนโลยีข่าวไอทีรอบโลกเทคโนโลยีใหม่

ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง DTAC , TOT และ CAT ได้ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพ 5G อย่างยั่งยืน พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางธุรกิจ

————————–ล่าสุดมีรายงานว่า ทางด้านของ DTAC ผู้ให้บริการรายใหญ่ได้เปิดสนามทดสอบ 5G ในหลายๆ พื้นที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพื้นที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา การทดสอบ 5G ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งานจริง (Use case) ซึ่งเป็นการำงานร่วมกันกับ พันธมิตรอย่าง TOT และ CAT นั่นเอง ufabet

————————–สำหรับการทดสอบ 5G ของ Dtac ในครั้งนี้นั้นก็ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ต่างๆ จากทาง อีริคสัน หัวเว่ย และโนเกีย ทั้งนี้ ยังได้มีการแนะนำภาครัฐด้วยว่า ควรจะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งย่านสูง-กลาง-ต่ำ พร้อมทั้งมีการระบุช่วงเวลาจัดสรรชัดเจนรวมทั้งการแผนปรับปรุงคลื่นความถี่ (Spectrum Refarming) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาสู่ยุค 5G อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการหาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจอีกด้วย โดยทางด้านของ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อย่าง คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยาก็ได้มีการเปิดเผยว่า ufabet

————————–ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ของทั้ง 3 องค์กร ในการร่วมงานเพื่อทดสอบ 5G นั้นเป็นการทดสอบรูปแบบใช้งาน (Use case) เพื่อให้เหมาะกับประเทศไทย และเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 5G อย่างยั่งยืน โดยสำหรับ TOT แล้ว การได้ร่วมมือสำหรับการทดสอบในครั้งนี้ จะเป็นการนำเอาโครงการเสาอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทโพล (Smart pole) ซึ่งเป็นเสาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค 5G ufabet ที่มีการออกแบบสำหรับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure sharing) โดยสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นั้น เสาอัจฉริยะ Smart pole นี้จะถูกนำไปทดสอบ 5G Testbed ในพื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. นั่นเอง
————————–ทางด้าน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยการร่วมมือทดสอบ 5G ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การใช้โครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ โดยการทดสอบของทางด้าน CAT นั้นจะเป็นการนำเสนอโครงการ “ PM 2.5 Sensor for All ” วัดค่าคุณภาพอากาศ มาร่วมทดสอบในครั้งนี้นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *